Dr. Öğr. Üyesi SEVAL AKPINAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEVAL AKPINAR

T: (0282) 250 7203

M seakpinar@nku.edu.tr

W seakpinar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Yandal Uzmanlık
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ HASTALIKLARI UZMANI/HEMATOLOJİ UZMANI
Öğrenim Yılları: 1995-2001
Tez: (2009)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / HEMATOLOJİ BİLİM DALI
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ E., AKPINAR S., BOZDAĞ G., YİĞENOĞLU T. N., MERDİN A., NAMDAROĞLU S., KAYIKÇI Ö., ALTUNTAŞ F., Assessment of Ovarian Reserve with anti-Mullerian Hormone in Women Following Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation, Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, vol. 46, pp. 127-130, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. TEKGÜNDÜZ E., YILMAZ M., ERKURT M. A., KİKİ İ., KAYA A. H., KAYNAR L., ALACACIOĞLU İ., ÇETİN G., ÖZARSLAN İ., KUKU İ., SİNCAN G., SALİM O., NAMDAROĞLU S., KARAKUŞ A., KARAKUŞ V., ALTUNTAŞ F., SARI İ., ÖZET G., AYDOĞDU İ., OKAN V., KAYA E., YILDIRIM R., YILDIZHAN E., ÖZGÜR G., ÖZCEBE O. İ., PAYZİN B., AKPINAR S., DEMİRKAN F., A Multicenter Experience of Thrombotic Microangiopathies in Turkey: The Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG)-TMA01 Study, Transfusion and Apheresis Science, vol. 57, pp. 27-30, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. KAYA A. H. ., Tekgunduz A. İ. E., AKPINAR S., BATGİ H., BEKDEMİR F., KAYIKÇI O., NAMDAROĞLU S., UNCU ULU B., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., KORKMAZ S., Is Cytomegalovirus Surveillance Necessary for Patients With Low Reactivation Risk in an Autologous Hematopoietic Cell Transplantation Setting?, Transplantation Proceedings, vol. 49, pp. 1911-1915, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., KAYA A. H., CİVRİZ BOZDAĞ S., KOÇUBABA Ş., KAYIKÇI Ö., NAMDAROĞLU S., BİLGE U., AKPINAR S., BATGİ H., BEKDEMİR F., ALTUNTAŞ F., Does defibrotide prophylaxis decrease the risk of acute graft versus host disease following allogeneic hematopoietic cell transplantation?, Transfusion and Apheresis Science, vol. 54, pp. 30-34, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ÜSTÜNDAĞ S., YILMAZ G., SEVİNÇ C., AKPINAR S., TEMİZÖZ O., SÜT N., ÜSTÜNDAĞ A., Carotid intima media thickness is independently associated with urinary sodium excretion in patients with chronic kidney disease, Ren Fail, vol. 37, pp. 1285-1292, 2015.
Özgün Makale SSCI
6. ŞAHİN F., SAYDAM G., cömert m., UZ B., Yavuz A. S., Turan E., Yönal İ., ATAY M. H., Keltikli E., TURGUT M., PEHLİVAN M., AKAY O. M., GÜRKAN E., PAYDAŞ S., KAHRAMAN S., DEMİRKAN F., KIRKIZLAR H. O., AKPINAR S., Pamuk G. E., DEMİR A. M., ÖZBAŞ H. M., SÖNMEZ M., Gültürk M., Salihoğlu A., EŞKAZAN A. E., AR M. C., HAYDAROĞLU ŞAHİN H., ÖNGÖREN AYDIN Ş., BAŞLAR Z., Aydın Y., YENEREL M. N., Tüzüner N., FERHANOĞLU A. B., HAZNEDAROĞLU İ. C., İLHAN O., SOYSAL T., Turkish chronic myeloid leukemia study: retrospective sectional analysis of CML patients, Turkish Journal of Hematology, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., DEMİR A. M., AKYOL ERİKÇİ A., AKPINAR S., ÖZTÜRK E., KIRKIZLAR H. O., Sticky platelet syndrome in patients with uninduced venous thrombosis, Turkish Society of Haematology, vol. 30, pp. 48-52, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., AKPINAR S., DEMİR A. M., Acute lymphoblastic leukemia under light of prognostic factors, UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi, pp. 57-66, 2010.
Özgün Makale SSCI
9. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., AKPINAR S., ÖZTÜRK E., TURGUT B., DEMİR A. M., Is fondaparinux an effective alternative anticoagulant in patients with heparin-induced thrombocytopenia type II? A case report and review of the literature, Balkan Medical Journal, pp. 166-172, 2009.
Özgün Makale SSCI
10. TURGUT B., TURGUT N., AKPINAR S., BALCI K., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., DEMİR A. M., Dorsal sural nerve conduction study in vitamin B12 deficiency with megaloblastic anemia, Journal of the Peripheral Nervous System, vol. 11, pp. 247-252, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KAYA A. H., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ E., Akut Miyeloid Lösemide Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu, Türkiye Klinikleri Hematoloji - Özel Konular, cilt 10, ss. 42-46, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., Hematolog, Bölüm: Langerhans hücreli histiyositoz, Yayın Yeri: Türk Hematoloji Derneği, 2015.
Bilimsel Kitap
2. KIRKIZLAR H. O., AKPINAR S., DEMİR A. M., J Hem Onc-Special Topics, Bölüm: The Management of Pain in Multiple Miyeloma, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., AKPINAR S., ÖZTÜRK E., TURGUT B., DEMİR A. M., Successfull treatment of heparin induced thrombocytopenia type II and thrombosis with fondaparinux in a dialysis patient, European Hematology Association (01.07.2006-03.07.2006).
Özet bildiri
2. TURGUT B., TURGUT N., AKPINAR S., BALCI K., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., DEMİR A. M., Dorsal sural nerve conduction study in vitamin B12 deficiency with megaloblastic anemia, European Hematology Association (01.07.2006-02.07.2006).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KOÇ A., DOĞU M. H., TAN KÖKER H., AKPINAR S., YOKUŞ O., ALTINDAL Ş., SUYANI E., Lökoferez ve Hidroksiüre Tedavisine Yanıtsız Hiperlökositozlu Akut Myeloid Lösemili Hastada Yüksek Doz Steroid Tedavisi, 43. Ulusal Hematoloji Kongres (01.11.2017-04.11.2017).
Özet bildiri
2. BEKDEMİR F., KIZIL ÇAKAR M., BATGİ H., DAL M. S., KAYA A. H., YİĞENOĞLU T. N., İSKENDER D., MERDİN A., YILDIZ J., UNCU ULU B., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Akut mi̇yeloi̇d lösemi̇ ve mi̇yelodi̇splasti̇k sendrom hastalarında desi̇tabi̇n kullanımı, 11 ULUSAL AFEREZ KONGRESİ (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
3. MERDİN A., YILDIZ J., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., BATGİ H., ONURSEVER A., KAYA A. H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., İSKENDER D., UNCU ULU B., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., B hücreli̇ prolenfosi̇ti̇k lösemi̇: Nadi̇r bi̇r olgu sunumu., 11 ULUSAL AFEREZ KONGRESİ (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
4. MERDİN A., YILDIZ J., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., BATGİ H., ONURSEVER A., ÖZCAN N., KAYA A. H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., İSKENDER D., UNCU ULU B., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Eş zamanlı tanı konulan kroni̇k lenfosi̇ter lösemi̇ ve multi̇ple mi̇yelom: nadi̇r bi̇r olgu, 11 ULUSAL AFEREZ KONGRESİ (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
5. DAL M. S., BATGİ H., KIZIL ÇAKAR M., KAYA A. H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., İSKENDER D., MERDİN A., YILDIZ J., UNCU ULU B., AKPINAR S., KILINÇ A., SARI G., KARADENİZ M., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Febri̇l nötropeni̇li̇ hastalarda granülosi̇t transfüzyonu: Tek merkez deneyi̇mi̇., 11. Ulusal Aferez Kongresi (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
6. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., AKPINAR S., KAYA A. H., KOÇUBABA Ş., YILDIZ J., MERDİN A., BATGİ H., BEKDEMİR F., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., İSKENDER D., KIZIL ÇAKAR M., ALTUNTAŞ F., Peri̇feri̇k hematopoeti̇k kök hücre aferezi̇nde i̇ki̇nci̇ ve üçüncü gün lökoferez i̇şlemleri̇ni̇n toplanan kök hücre ürünü üzeri̇ne etki̇si̇ni̇n beli̇rlenmesi̇, 11. Ulusal Aferez Kongresi (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
7. KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., BEKDEMİR F., BATGİ H., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., YILDIZ J., MERDİN A., AKPINAR S., KOÇUBABA Ş., İSKENDER D., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., ALTUNTAŞ F., Refrakter Kroni̇k Graft Versus Host Hastalığında Ri̇tuxi̇mab Tedavi̇si̇ni̇n Etki̇nli̇ği̇: Tek Merkez Deneyi̇mi̇, 11. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
8. BATGİ H., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., KAYA A. H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., İSKENDER D., UNCU ULU B., AKPINAR S., KILINÇ A., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Relaps/refrakter lenfoma hastalarinda mobi̇li̇zasyon reji̇mi̇ olarak olarak gemsi̇tabi̇n, deksametazon, si̇splati̇n (GDP): Tek merkez deneyi̇mi̇., 11. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
9. DAL M. S., BATGİ H., KIZIL ÇAKAR M., KAYA A. H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., MERDİN A., YILDIZ J., UNCU ULU B., AKPINAR S., KILINÇ A., SARI G., KARADENİZ M., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Terapöti̇k lökoferez: 7 yıllık tek merkez deneyi̇mi̇., 11. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ (03.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri
10. MERDİN A., UĞUR B., YILDIZ J., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., BATGİ H., YİĞENOĞLU T. N., BEKDEMİR F., KAYA A. H., İSKENDER D., AKPINAR S., UNCU ULU B., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Displastik değişikliklerin eşlik ettiği akut megakaryositik lösemi (AML M7): Olgu sunumu, 3. Hematolojik Onkoloji Kongresi (21.09.2016-25.09.2016).
Özet bildiri
11. UĞUR B., YİĞENOĞLU T. N., BATGİ H., BEKDEMİR F., KAYA A. H., MERDİN A., YILDIZ J., İSKENDER D., KIZIL ÇAKAR M., AKPINAR S., UNCU ULU B., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Kutanöz invaziv fungal enfeksiyon ve kutanöz leishmaniasisin eşlik ettiği akut myeloid lösemi :Olgu sunumu., 3. Hematolojik Onkoloji Kongresi (21.09.2016-25.09.2016).
Özet bildiri
12. BEKDEMİR F., KIZIL ÇAKAR M., İSKENDER D., DAL M. S., KAYA A. H., BATGİ H., YİĞENOĞLU T. N., UĞUR B., YILDIZ J., MERDİN A., UNCU ULU B., AKPINAR S., KILINÇ A., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Multipl maligniteyle yaşam mümkün mü?, 3. Hematolojik Onkoloji Kongresi (21.09.2016-25.09.2016).
Özet bildiri
13. KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., UĞUR B., BEKDEMİR F., BATGİ H., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., AKPINAR S., DAL M. S., İSKENDER D., KIZIL ÇAKAR M., KOÇUBABA Ş., ALTUNTAŞ F., Multipl myelomada çift kök hücre nakli (oto/allo): Tek merkez deneyimi, 3. Hematolojik Onkoloji Kongresi (21.09.2016-25.09.2016).
Özet bildiri
14. UĞUR B., YİĞENOĞLU T. N., DAL M. S., BATGİ H., BEKDEMİR F., KAYA A. H., MERDİN A., YILDIZ J., İSKENDER D., KIZIL ÇAKAR M., AKPINAR S., UNCU ULU B., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Uterin kist hidatiğin eşlik ettiği akut myeloid lösemili olgulu sunumu, 3. Hematolojik Onkoloji Kongresi (21.09.2016-25.09.2016).
Özet bildiri
15. KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., AKPINAR S., BATGİ H., İSKENDER D., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., BEKDEMİR F., DAL M. S., KIZIL ÇAKAR M., UĞUR B., NAMDAROĞLU S., KAYIKÇI Ö., TETİK A., ALTUNTAŞ F., Dirençli Sklerodermoid Kronik Graft Versus Host Hastalığında Rituximab Tedavisinin Etkinliği, 1. HEMATOLOJİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ (24.03.2016-26.03.2016).
Özet bildiri
16. YİĞENOĞLU T. N., KAYA A. H., UNCU ULU B., BATGİ H., BEKDEMİR F., AKPINAR S., İSKENDER D., DAL M. S., PAYZIN K. B., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., 60 yaş ve üzeri hastalarda otolog hematopoetik kök hücre nakli: Tek merkez deneyimi, 10 Ulusal Aferez Kongresi (05.11.2015-08.11.2015).
Özet bildiri
17. KAYA A. H., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., BATGİ H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., İSKENDER D., DAL M. S., ALTUNTAŞ F., Dirençli AML hastalarında azaltılmış yoğunluklu yeni bir hazırlama protokolü: CLOAMSA-RIC, 10. Ulusal Aferez Kongresi (05.11.2015-08.11.2015).
Özet bildiri
18. KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., BEKDEMİR F., BATGİ H., DAL M. S., İSKENDER D., AKPINAR S., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., ALTUNTAŞ F., Hematopoyetik kök hücre naklinde febril nötropeni: Tek merkez deneyimi., 10. Ulusal Aferez Kongresi (05.11.2015-08.11.2015).
Özet bildiri
19. BATGİ H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., BEKDEMİR F., AKPINAR S., KAYA A. H., İSKENDER D., DAL M. S., PAYZIN K. B., ALTUNTAŞ F., Nüks/dirençli lenfoma hastalarında kurtarma tedavisi olarak GDP iyi bir seçenek mi?, 10. Ulusal Aferez Kongresi (05.11.2015-08.11.2015).
Özet bildiri
20. YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., KAYA A. H., BATGİ H., BEKDEMİR F., AKPINAR S., İSKENDER D., PAYZIN K. B., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Nüks/Refrakter AML olgularında FLAG tedavisinin etkinliği: Tek merkez deneyimi., 10. Ulusal Aferez Kongresi (05.11.2015-08.11.2015).
Özet bildiri
21. UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., KAYA A. H., BEKDEMİR F., BATGİ H., AKPINAR S., İSKENDER D., DAL M. S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Renal hücreli̇ karsi̇noma i̇le bi̇rli̇kteli̇k gösteren poli̇stemi̇a vera olgusu, 10 Ulusal Aferez Kongresi (05.11.2015-08.11.2015).
Özet bildiri
22. BATGİ H., KAYA A. H., BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., DAL M. S., İSKENDER D., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Primer mediastinal timik B hücreli lenfoma: olgu sunumu, 2.Hematolojik Onkoloji Kongresi (09.10.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
23. BEKDEMİR F., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., KAYA A. H., BİLGE U., AKPINAR S., BATGİ H., İSKENDER D., DAL M. S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., AML’ de konsolidasyon tedavisi olarak azasitidin. tek merkez deneyimi, 2.Hematolojik Onkoloji Kongresi (09.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
24. BEKDEMİR F., UĞUR B., BATGİ H., KAYA A. H., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., AKPINAR S., DAL M. S., İSKENDER D., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Cilt tutulumlu diffuz büyük B hücreli lenfoma olgusu: foliküler lenfomada geç transformasyon mu yoksa ikincil primer lenfoma mı?, 2.Hematolojik Onkoloji Kongresi (09.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
25. BATGİ H., KAYA A. H., BEKDEMİR F., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., DAL M. S., İSKENDER D., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Nadir görülen IgD/lambda multipl myeloma: olgu sunumu., 2.Hematolojik Onkoloji Kongresi (09.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
26. BATGİ H., KAYA A. H., BEKDEMİR F., UNCU ULU B., YİĞENOĞLU T. N., DAL M. S., İSKENDER D., AKPINAR S., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., ALTUNTAŞ F., Nüks/dirençli KLL tedavisinde ibrutinib sonrası CMV enfeksiyonu: olgu sunumu., 2.Hematolojik Onkoloji Kongresi (09.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
27. KAYA A. H., TEKGÜNDÜZ A. İ. E., BATGİ H., BEKDEMİR F., DAL M. S., İSKENDER D., AKPINAR S., YİĞENOĞLU T. N., UNCU ULU B., ALTUNTAŞ F., Yüksek riskli febril nötropeni tedavisinde antibiotik tedavisi erken dönemde kesilebilir mi? Tek merkez deneyimi-Ön Sonuçlar, 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi (09.09.2015-13.09.2015).
Özet bildiri
28. ÜMİT E. G., OYMAN K., KIRKIZLAR H. O., AKPINAR S., UYANIK M. Ş., DEMİR A. M., Esansiyel Trombositemi Ve Birlikte Kolon Kanseri Tanısı Konulan Bir Olgu, 38. Ulusal Hematoloji Kongresi (31.10.2012-03.11.2012).
Özet bildiri
29. AKPINAR S., KIRKIZLAR H. O., DEMİR A. M., İmmünsüpresif Tedavi Alan Hastada Nokardiya Enfeksiyonu, 38 ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ (31.10.2012-03.11.2012).
Özet bildiri
30. KIRKIZLAR H. O., AKPINAR S., ÜMİT E. G., UYANIK M. Ş., DEMİR A. M., Kronik Miyeloid Lösemi İkincil Habis Hastalık Sıklığını Arttırıyor Mu? Tartışılacak, 38. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ (31.10.2012-03.11.2012).
Özet bildiri
31. UYANIK M. Ş., ÜMİT E. G., AKPINAR S., KIRKIZLAR H. O., DEMİR A. M., Skuamöz Hücreli Mesane Kanserli Hastada İdyopatik Hipereozinofili Birlikteliği, 38. Ulusal Hematoloji Kongresi (31.10.2012-03.11.2012).
Özet bildiri
32. AKPINAR S., KIRKIZLAR H. O., ÜMİT E. G., UYANIK M. Ş., DEMİR A. M., Tirozin Kinaz İnhibitörlerine Dirençli Kronik Myeloid Lösemi Olguları, 38 ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ (31.10.2012-03.11.2012).
Özet bildiri
33. TEKGÜNDÜZ A. İ. E., AKPINAR S., CİVRİZ BOZDAĞ S., TETİK A., KOÇUBABA Ş., ÇINARSOY M., DURGUN G., NAMDAROĞLU S., KAYIKÇI Ö., BİLGE U., ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ I., ALTUNTAŞ F., Effectiveness of defibrotide in the prevention of VOD among patients receiving allogeneic hematopoietic cell transplantation: a retrospective single center experience, BLOOD (01.01.2012-03.01.2012).
Özet bildiri
34. KIRKIZLAR H. O., GÜMÜŞ N., AKPINAR S., DEMİR A. M., Sitarabine Ikincil Ototoksitite: Olgu Sunumu, XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi (03.11.2010-07.11.2010).
Özet bildiri
35. KIRKIZLAR H. O., KAT S., AKPINAR S., TURGUT N., BALCI K., DEMİR A. M., Guillain Barre Sendromlu Hastalarda Plazmaferez Etkinliği: Trakya Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi Deneyimi, 36 Ulusal Hematoloji Kongresi (03.11.2010-06.11.2010).
Özet bildiri
36. KIRKIZLAR H. O., GÜMÜŞ N., AKPINAR S., DEMİR A. M., Kemoterapi Sonrası Gelişen Reaktif Trombositoza İkincil Akut Miyokard İnfarktüsü: Olgu Sunumu, 36 Ulusal Hematoloji Kongresi (03.11.2010-06.11.2010).
Özet bildiri
37. KIRKIZLAR H. O., ATA A., AKPINAR S., DEMİR A. M., Kronik Miyeloproliferatif Hastalık Ve Kronik Lenfositik Lösemi Birlikteliği: Olgu Sunumu, XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi (03.11.2010-06.11.2010).
Özet bildiri
38. KIRKIZLAR H. O., AKPINAR S., DÖNMEZ S., DEMİR A. M., TOZKIR H., Sistemik Lupus Eritematozusa Bağlı Miyelofibroz Sonrası Gelişen Bir Akut Miyeloid Lösemi Olgusu, 36 Ulusal Hematoloji Kongresi (03.11.2010-06.11.2010).
Özet bildiri